با توجه به این نکته که گروه کارخانجات سیرنگ در زمینه تولید نخ فعالیت دارند؛در طراحی کاتاوگ محصولاتشان از خطوط نازک و مورب به صورت مرتبط با طرح استفاده شده است .استفاده از عکس های بزرگ ورنگی از دوک های نخ جذابیت صفحات را دوچندان کرده است رنگ سازمانی برند سیرنگ قرمز است که در طراحی ها لحاظ شده است.

نمونه کارهای مشابه